Spring Sports Teams

St. Thomas Seminary, Bloomfield


Events at St. Thomas Seminary, Bloomfield:
Wednesday, 04/25/2018
3:45PM Junior Varsity Boys Baseball   Away
vs. Northwest Catholic
POSTPONED
Friday, 04/27/2018
3:45PM Varsity Girls Lacrosse   Away
vs. Northwest Catholic
  more info
5:15PM Junior Varsity Girls Lacrosse   Away
vs. Northwest Catholic
  more info

Athletic Schedule

powered by finalsite